Wat wil Mijn Vastgoed™ ?

Mijn Vastgoed wil het voor iedereen mogelijk maken om in vastgoed te investeren. Daarom ontwikkelt Mijn Vastgoed een online platform waarop investeringen in individuele beleggingswoningen opgedeeld worden in blockchaintokens en aangeboden kunnen worden.

Gebruikers van het platform (vanaf hier: klanten) maken daarmee aanspraak op een deel van de huuropbrengst en meerwaarde bij verkoop. De blockchaintokens kunnen op het online platform aangekocht en verhandeld worden waardoor de klanten razendsnel hun beleggingen in vastgoed kunnen aan- en verkopen.

Is dit revolutionair?

Mijn Vastgoed is er van overtuigd dat de blockchain een revolutie gaat ontketenen in de wereld van vastgoed. Blockchain maakt het mogelijk investeringen in vastgoed in tokens op te delen en deze tokens razendsnel aan te kopen of te verkopen zonder papieren en juridische rompslomp.

In vastgoed investeren is op dit moment helaas niet voor iedereen mogelijk. Er zijn grote bedragen nodig om een succesvolle investering te doen; daarnaast is de vastgoedmarkt een ‘ons-kent-ons’ markt waar de meest rendabele woningen onderling worden verhandeld, om nog maar te zwijgen over onoverzichtelijke notaris- en financieringskosten. Crowdfunding op basis van blockchain heeft de potentie om een revolutie in deze markt te ontketenen.

Welke probleem lost Mijn Vastgoed™ op?

Investeren in vastgoed geeft een mooi rendement. Dit is echter alleen weggelegd voor mensen met relatief veel eigen vermogen. Daarnaast gaat het om een markt waarin de meest rendabele woningen onderling in ‘ons-kent-ons’ netwerken verhandeld worden. Daarnaast zijn de notaris- en financieringskosten voor de gemiddelde belegger niet transparant, inzichtelijk en begrijpelijk.

Toch willen veel mensen wel investeren in vastgoed want de spaarrente is historisch laag. Mijn Vastgoed maakt investeren in vastgoed voor iedereen mogelijk en makkelijk. Zo kan eenieder het rentepercentage van een vastgoedinvestering behalen.

Daarnaast wordt ook de liquiditeit van investeren in vastgoed enorm verhoogd; een klant kan op elk moment meer tokens aankopen of (een deel) van de tokens in bezit verkopen.

Hoe is de timing van Mijn Vastgoed™?

De timing is voor elke start-up belangrijk. Een nieuwe onderneming heeft namelijk een veel hogere kans van slagen als de markt er gunstig voor staat. Mijn Vastgoed heeft een goede timing met de aantrekkende economie. Huishoudens hebben heel wat vermogen vergaard en willen dit vermogen het liefst investeren om er meer uit te halen dan de historisch lage spaarrente. Dat is dus het perfecte moment om de particuliere belegger de kans te geven om op een laagdrempelige manier toegang te geven tot de vastgoedmarkt.

De blockchain technologie is mede dankzij de bekendheid van de Bitcoin een zeer populair gespreksonderwerp geworden. De totale cryptomarkt is gegroeid tot bijna EUR 400 miljard en daarmee heel actueel. Het platform van Mijn Vastgoed gaat ook gebruik maken van blockchain technologie en kan daarmee profiteren van de publiciteit rond blockchain technologie.

Hoe komt het online platform eruit te zien?

Op het platform worden de investeringen in beleggingswoningen los van elkaar aangeboden. Elke beleggingswoning heeft andere financiële kenmerken. Zo verschilt de aankoopprijs, de looptijd en de aangeboden rente per woning. Op het platform kan de bezoeker woningen filteren op onder andere regio, plaats, koopsom, rendement en looptijd. Zo kan elke bezoeker voor zichzelf bepalen wat de ideale beleggingswoning is. Elk woning die nog aangeschaft moet worden geeft een tijdspanne weer waarin de bezoeker zich in kan schrijven. Ook wordt bij een woning weergeven welk percentage aan investeringen nog beschikbaar is voor deze specifieke woning.

De eigenaar/verkoper van een beleggingswoning kan zijn woning aanbieden op het online platform van Mijn Vastgoed. De verkoper maakt daarbij gebruik van een uniek kenmerk van het Mijn Vastgoed concept, namelijk dat als Mijn Vastgoed de woning weer verkoopt de verkoper nog een aanspraak heeft op een deel van de meerwaarde. Om de kwaliteit van ons platform te waarborgen zijn voor de verkoper voor het aanbieden van zijn beleggingswoning vormvereisten. Denk aan een minimum aan informatieverstrekking, documentatie en een goede fotoreportage. De verkoper kan ervoor kiezen dit zelf te doen of tegen meerkosten dit te laten begeleiden door een verkoopmakelaar van Mijn Vastgoed.

Wat is het winstmodel van Mijn Vastgoed™?

Mijn Vastgoed™ wil zijn klanten een investeringsproduct met vast jaarlijks rentebedrag aanbieden, waarbij de bepaling van het jaarlijkse bedrag niet afhangt van factoren als leegstand, kosten voor onderhoud en/of onvoorziene kosten. De winst voor Mijn Vastgoed zit in gedeelde deelname en het verschil tussen het iets hogere feitelijke rendement en het rentebedrag dat wij uitkeren aan onze klanten.

Mijn Vastgoed zal aanvankelijk in (de investering) elke beleggingswoning voor maximaal 50% deelnemen. Naarmate de vraag van tokenhouders harder groeit dan het aanbod beleggingswoning kan Mijn Vastgoed besluiten het percentage van 50% omhoog bij te stellen naar bijvoorbeeld 80 of 100%. De verhouding waarin token houders en Mijn Vastgoed deelnemen in een beleggingswoning kan worden aangepast op basis van het vraag en aanbod van beleggers en beleggingswoningen.

Het winstmodel is niet gebaseerd op een mogelijke stijging van de waarde van het vastgoed. Dat vinden wij te speculatief om een winstmodel op te baseren. Uiteraard is een eventuele waardestijging een mooie bijkomstigheid voor de belegger.

Door bovengenoemd winstmodel brengen we ons belang in lijn met het belang van onze klanten/belegger. Zodoende dienen wij het belang van onze klanten. Zolang wij een goed rendement ontvangen ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering, ontvangen ook onze tokenhouders winst en visa versa.

Daarnaast rekent Mijn Vastgoed™ 1.0 – 1.5% courtage voor het aanbieden en verkopen van de beleggingswoning door de eigenaar op het online platform.

Wat is het onderscheidend vermogen van Mijn Vastgoed™?

Aanbieders hebben vaak complexe constructies en gebruiken veel verhullende vaktermen. Dit maakt het lastig voor een beginnend belegger om in vastgoed te investeren. Mijn Vastgoed™ wil dit veranderen en geeft vier belangrijke onderscheidingspunten:

Focus op de Nederlandse markt.

Omdat Mijn Vastgoed™ haar focus volledig legt op de Nederlandse markt is het voor Nederlandse beleggers makkelijker hier affiniteit mee te hebben. De belegger is vaak beter geïnformeerd over de Nederlandse huur- en huizenmarkt dan bijvoorbeeld over buitenlandse huizenmarkt.

Inleg per woning
Veel vastgoed investeringsfondsen investeren in projecten. Het is dan vaak minder dan duidelijk uit welk object het rendement afkomstig is. Mijn Vastgoed wil het investeren in vastgoed door middel van het bieden van de keuze om per woning te investeren tastbaar en transparant maken. Op den duur kan iedereen zelfs investeren in een woning in de buurt of in de straat waar men woont.

Aanspraak op meerwaarde
Naast de aanspraak op rente maakt de belegger aanspraak op de meerwaarde bij verkoop van de woning. Dit is uniek en maakt het gehele product nog aantrekkelijker. Vermogensgroei door verkoop van een woning met meerwaarde is voor de meeste mensen bekend en vertrouwd.

Liquideerbaarheid
Omdat de vastgoedtokens verhandelbaar zijn op het online platform is de investering via Mijn Vastgoed snel te liquideren. Daarbij kan een klant er ook voor kiezen om slechts een deel van zijn investering te liquideren. Dit brengt grote voordelen voor de klanten. Zij hoeven namelijk niet hun hele investering te liquideren als zij snel wat cash nodig hebben maar kunnen gewoon een deel van de investering op het platform te koop zetten. Een klant kan dus niet alleen snel in- en uitstappen maar kan ook een investering gedeeltelijk liquideren.

Wat is de juridisch positie van de beleggers op?

De rechten van de tokenhouders zijn vergelijkbaar met die van reguliere verstrekkers van een (obligatie)lening. Zo hebben zij recht op terugbetaling van de inleg op de token (hoofdsom) en op rente. De tokenhouders krijgen een vast jaarlijks rentepercentage van minimaal 3.5% tot ongeveer 7.0%, afhankelijk van de feitelijke huuropbrengst van de betreffende beleggingswoning. Bij verkoop van de woning deelt de tokenhouder mee in de meerwaarde naar rato van zijn/haar inleg. De looptijd per object zal waarschijnlijk 5, 7 of 10 jaar zijn.

Wie is juridisch eigenaar van de beleggingswoningen?

Mijn Vastgoed wil beleggingswoningen verwerven door eigenaren hun beleggingswoningen laten aanbieden op het online platform. Mijn Vastgoed biedt een volledige online verkoopbegeleiding tot aan een goede presentatie op het online platform. Als er uiteindelijk voldoende aanbod beleggers zijn koopt Mijn Vastgoed de woning aan en keert de overeengekomen rente uit aan de tokenhouders. Mijn Vastgoed wordt juridisch eigenaar van de beleggingswoning. Aan het einde van de looptijd verkoopt Mijn Vastgoed de beleggingswoning en koopt de blockchaintokens terug, bij mogelijke meerwaarde voor een hoger bedrag dan de klant de tokens heeft aangekocht.

Zijn er nog kosten voor de belegger op het online platform?

Als belegger op het in platform betaalt u geen kosten bij het instappen en ook geen kosten aan het einde van de looptijd.

Als de belegger tussentijds zijn vastgoedtokens wil verhandelen zitten daar wel kosten aan, zoals op elke (crypto)handelsplatform. Dit zijn echter zeer lage kosten van waarschijnlijk ongeveer 0.025% per transactie.

Stelt Mijn Vastgoed ™ eissen aan beleggingswoningen?

Naast de optimale investeringsfactor is Mijn Vastgoed™ op zoek naar woningen met een hoge continuïteit aan huuropbrengst. Daarmee doelen we op betrouwbare stroom van huurinkomsten. Zo kan Mijn Vastgoed™ een bepaald rendement garanderen en een gezonde financiële huishouding houden. Daarmee komen de eisen van Mijn Vastgoed™ overeen met de eisen van financiële instellingen bij het verstrekken van een hypotheek voor een beleggingswoning. Dit doet Mijn Vastgoed™ om risico’s te beperken voor het aankopen van woningen. De volgende eisen zijn opgesteld:

– De beleggingswoning moet onafgebroken en aansluitend aan onze aankoop minimaal 1 jaar verhuurd zijn;
– Alleen een beleggingswoning in de steden wordt geaccepteerd;
(Dit is onder meer Alkmaar, Amsterdam, Leiden, Delft, Eindhoven Rotterdam enzovoort.)
– Er moet worden voldaan aan de een investeringsfactor van 13.5 (zie whitepaper).

Kortom de beleggingswoning moet zich hebben bewezen als succesvol.

Wat als een beleggingswoning niet opbrengt wat vooraf is begroot?

Om dit te voorkomen heeft Mijn Vastgoed voor heeft Mijn Vastgoed voornoemde eissen opgesteld. Ondanks dat kan het altijd voorkomen dat een beleggingswoning niet opbrengt wat vooraf is begroot.

Wat gebeurt er als de huizenmarkt keldert?

Blijft een beurs.
Looptijd verlengen
etc.