Token Sale

Wat is een Token Sale?

Een token sale is een steeds populairdere vorm van crowdfunding die meestal wordt gebruikt door (blockchain) start-ups om financiering te krijgen voor de ontwikkeling van een (blockchain) product of dienst. Mijn Vastgoed™ houdt een token sale voor de ontwikkeling van het online platform.

Een token sale is te vergelijken met een beursgang van een bedrijf waarbij aandelen worden uitgegeven. Mijn Vastgoed™ geeft dividendtokens uit. Deze tokens geven recht op dividend dat wordt uitgekeerd door de vennootschap mijn-vastgoed.nl B.V. De dividendtokens moeten niet verward worden met de vastgoedtokens/blockchaintokens op het online platform.

Waarom een Token Sale

De token sale maakt het investeren in de start-up Mijn Vastgoed voor iedereen mogelijk. Bijkomend voordeel voor de investeerders is dat de dividendtokens al snel te verhandelen zijn op een crypto exchange. Daarbij kan elke investeerder kiezen om de tokens vast te houden of deze op ieder moment te verkopen. Naarmate het vertrouwen en de feitelijke uitkeringen van dividend groeien zal de vraag naar de dividendtokens toenemen en zal de dividendtoken meer waard worden. Mocht deze groei uitblijven dan zal ook de waardegroei van de tokens achterwege blijven.

Wat is de doelgroep van deze Token Sale?

De doelgroep is voornamelijk Nederlanders van 18 jaar en ouder. Participatie in de token sale is geschikt voor die personen die de beschikbare informatiedocumenten (o.a de whitepaper en het informatiedocument AFM) en de overige informatie beschikbaar op de website zorgvuldig hebben gelezen, kennis hebben genomen van de inhoud en zichzelf voldoende hebben geinformeerd met betrekking tot de risico’s van het product en de volledige inhoud eran en, waar nodig, onafhankelijka advies in winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen omtrent de risico’s verbonden aan de aankoop van deze dividendtokens.

Wat zijn de voordelen van een Token Sale?

Naast dat de token sale het investeren in de start-up voor iedereen mogelijk maakt zijn de dividendtokens ook in een vroeg stadium te verhandelen. Het verhandelen gebeurt op een crypto exchange. Zo kan elke investeerder kiezen of hij/zij de tokens wil houden om dividenduitkeringen te krijgen of de tokens al in een vroeg stadium wil verkopen wanneer het vertrouwen in mogelijk dividend – en daarmee de koers van de token op de exchanges – toeneemt.

Wat is de hard cap en soft cap?

De token sale heeft een soft cap van EUR 450.000 en een hard cap van EUR 1.500.000, wat betekent dat er minimaal EUR 450.000 opgehaald moet worden wil de token sale succesvol zijn. Er kan met de token sale maximaal EUR 1.500.000 opgehaald worden voordat alle tokens vergeven zijn. Het maximaal aantal uit te geven tokens zijn 100.000.000. 

Veel Tokens Sale’s of ICO’s hebben een hard cap van vele miljoen of meer. Maar heeft u er weleens over nagedacht, dat in de meest gevallen, hoe meer geld er wordt ingebracht hoe minder groot de waarde van uw inleg wordt? Of een dergelijke hoge opbrengst wel nodig is voor de ontwikkeling van het product of dienst?

Bij het vast stellen van de hard cap van Mijn Vastgoed zijn twee factoren in samenhang het meest bepalend:
– levert de maximale investering van EUR 1.500.000 voor de deelnemers aan de Token Sale een goed rendement (dividend) op ten opzichte van de meerjarige financiële prognose (ROI) en;
-welk maximaal bedrag is redelijkerwijs gewenst voor een optimale bedrijfsvoering.

De afweging tussen deze factoren hebben geleid tot een hard cap van EUR 1.500.00

Zie voor meer informatie de rendementsprognose en het financieel plan onder ‘Documentatie’

Wat is de maximale aantal uit te geven tokens?

Het maximaal aantal uit te geven tokens zijn 100.000.000. Als er dividendtokens zijn die niet worden uitgegeven blijven deze in het bezit van Mijn Vastgoed. De niet uitgegeven tokens worden in de toekomst uitsluitend uitgegeven voor het aantrekken van kapitaal.

Welke recht geeft de Token die Mijn Vastgoed™ uitgeeft?

De dividendtokens die worden uitgegeven tijdens de token sale geven exclusief recht op toekomstige uit te keren dividend door mijn-vastgoed.nl B.V. Deze tokens kunnen alleen worden verkregen door tijdens de token sale te investeren in Mijn Vastgoed. De dividendtokens die tijdens de token sale worden uit gegeven moeten niet verward worden met de vastgoedtokens die later op het online platform kunnen worden gebruikt voor de aankoop van beleggingswoningen. Deze twee soorten tokens staan los van elkaar.

Welke eigenschap heeft de Token die Mijn Vastgoed™ uitgeeft?

De tokens worden uitgegeven via het ERC20 protocol op het Ethereum netwerk. Ethereum is een open source blockchain die veelal gebruikt wordt voor ICO’s. Door onder meer gebruik te maken van dit protocol kan de dividendtoken in de toekomst verhandeld worden op crypto exchanges (handelsplatformen). Dit maakt zowel het uitgeven als het verhandelen van de dividendtokens heel gemakkelijk. De dividendtokens kunnen bewaard worden in een Ethereum compatible Wallet.

Wat gebeurt er met mijn inleg als de sof cap niet wordt gehaald?

Wanneer de soft cap niet wordt gehaald krijgen alle investeerders hun geld/ether terug, er is dan immers onvoldoende financiering voor het realiseren van een succesvol platform.

Welke risico's loop ik als participant van de Token Sale?

Een investeerder/belegger loopt altijd risico. Bij de beoordeling van een investering in Mijn Vastgoed™ zijn de volgende aspecten relevant:

– Als de soft cap (450.000 euro) voor de token sale niet gehaald wordt krijgt elke investeerder zijn/haar geld terug.

– De uitgegeven tokens geven recht op dividend, dit in tegenstelling tot ICO’s waarbij de tokens vaak een onduidelijke waarde of doel hebben.

– De vastgoedmarkt heeft zich al lang bewezen als goede investering. Wij maken het investeren in vastgoed alleen toegankelijker en makkelijker.

Voor een verdere uiteenzetting van de risico’s verwijzen wij naar het AFM-informatiedocument aanwezig op de website. Dit informatiedocument helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Dit informatiedocument is conform wet- en regelgeving in april 2018 eveneens verstrekt aan de Autoriteit Financiële Markten. 

Hoe kan ik Tokens kopen?

Tokens kunnen vanaf 1 juni 2018 aangekocht worden op de website en kunnen betaald worden met Euro’s (IDEAL) of met Ethers. Bij aankoop wordt u via een online formulier begeleid tot aan de betaling.

U ontvangt uw tokens in een Ethereum compatible wallet. Mocht u hier niet bekend mee zijn kunt u ervoor kiezen om tijdens het bestelproces te kiezen voor onze aanvullende service (gratis). Zie de vraag hieronder: ‘ik heb geen verstand van cryptotokens, kan ik meedoen?’

Kan ik tokens kopen met euro's (IDEAL)?

Ja absoluut. Onze dividend tokens kunt u aankopen met Euro’s. Wij maken gebruik van een betaalprovider die voorziet in betaalmogelijkheden, zoals iDEAL, bankoverschrijving, creditcardbetaling en betaling per mobiele telefoon.

Vanaf welke bedrag kan ik deelnemen aan de Token Sale?

U Kunt deelnemen vanaf een bedrag vanaf EUR 250 of ETH 0.75

Ik heb geen verstand van cryptotokens, kan ik meedoen?

Tijden ons bestelproces kunt u kiezen voor onze aanvullende service (gratis). De aanvullende service betekent dat wij voor u een cryptocurrency wallet (portemonnee) aanmaken of u telefonisch hierin begeleiden. Het aanmaken van een crypto wallet waarin u de dividendtokens kunt ontvangen duurt niet langer dan 5 minuten. U ontvangt van ons binnen 3 dagen gegevens waarmee u toegang krijgt tot uw cryptocurrency wallet. Tevens sturen wij uw aangekocht dividendtokens naar uw cryptocurrency wallet.

Zijn er nog kosten verbonden aan het aankopen van de Tokens?

Nee, Mijn Vastgoed rekent geen kosten voor het aankopen dividendtokens.

Kunnen de Tokens gebruikt worden op het toekomstige online platform?

Nee, de dividendtokens moeten niet verward worden met de vastgoedtokens die worden uitgegeven op het online platform. Tijdens de token sale uitgegeven dividendtokens geven recht op dividend uit toekomstige bedrijfsvoering van mijn-vastgoed.nl B.V. De vastgoedtokens voor investering in individuele beleggingswoningen via het online platform kunnen later aangekocht worden.

Hoe bewaar en ontvang ik mijn Tokens?

In een Ethereum compatiblewallet. Die heeft u al, maakt u aan of u maakt gebruik van onze aanvullende service (gratis) om een wallet aan te maken.

MyEtherWallet (no download needed)

MetaMask (Firefox and Chrome browser addon) Recommended
Mist (Desktop)

Parity (Desktop)
imToken (iPhone)
imToken (Android)
Trust(iPhone)
Trust(Android)
Cipher(iPhone)
Cipher(Android)

Zijn de dividendtokens verhandelbaar?

De dividendtokens zullen na de public sale verhandelbaar zijn op gerenommeerde crypto exchanges.

Hoe wordt de waarde van de Token bepaald?

De waarde van tokens wordt bepaald door de vraag en aanbod. Naarmate het vertrouwen in Mijn Vastgoed™ groeit zal de vraag naar de dividendtoken toenemen en daarmee de prijs stijgen. Dit vertrouwen zal deels afhankelijk zijn van de mate en snelheid waarmee Mijn Vastgoed winst zal weten te genereren en deze winst als dividend zal uitkeren.

Voor wie is deze Token Sale niet geschikt?

Voor personen die geen kennisnemen van de beschikbare informatiedocumenten, om zichzelf voldoende op de hoogte te brengen van het initiatief en zijn doelstellingen, mede betrokken risico’s omtrent de aankoop van dividentokens.

Is de token sale een ICO?

Ja, een dergelijke token sale wordt soms ook wel ICO genoemd. Feitelijk doen wij niets anders dan bepaalde rechten uitgeven via crypto-tokens/crypto-coins.