Early Investor Program (Private Sale)

Wat is het Early Investor Program (Private Sale)?

Om geïnteresseerden de kans te geven eerder in te stappen is er een Early Investors Program opgesteld, ook wel een ‘Private Sale’ genoemd. Het Early Investors Program is een mogelijkheid voor investeerders om eerder in te stappen met een relatief groter bedrag en zo aanspraak te maken op een groter aandeel in het bedrijf.

Wanneer is het Early Investor Program?

U kunt meedoen vanaf 18 mei 2018 door de benodigde documentatie op te vragen via earlyinvestorprogram@mijnvastgoed.nl

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen door het onderstaande formulier in te vullen. U ontvangt van ons de benodigde documentatie met verdere instructies:

Mocht u in het kader van dit Early Investor Program verder in gesprek willen, al dan niet in persoon neem dan contact op met:
J.Mastenbroek op earlyinvestorprogram@mijnvastgoed.nl

Wie zoeken wij?

Mijn Vastgoed™ staat open voor meerdere soorten investeerders. Wij staan open voor de de ‘toeschouwer’ die niet tot weinig actief betrokken is tot de ‘coach’ die altijd beschikbaar is om zijn kenniste delen. In overleg is uw rol te bespreken. Uw rol moet wel in verhouding staan tot uw inleg.

Wat is het minimaal te investeren bedrag?

De minimale investering is 5.000 euro. Tijdens de token sale is dit 250 euro.

Wat bieden wij aan?

Als vroege investeerder ontvangt u een groter aandeel dan tijdens de token sale. Dit betekent dat u meer dividendtokens ontvangt. Andere manieren van investeren zoals een traditionele aandelenparticipatie is bespreekbaar. De voorkeur gaat dan uit naar een converteerbare obligatie. Wij komen graag met u in gesprek voor een goede verdeling voor beide partijen.

Wat is een Token Sale/ICO?

De publieke financiering van de ontwikkeling van het platform gebeurt door middel van een token sale. Hierbij worden tokens uitgegeven die recht geven op dividend dat wordt uitgekeerd door de vennootschap mijn-vastgoed.nl B.V. Mijn Vastgoed kan op deze manier ook het investeren in de start-up voor iedereen mogelijk maken. De tokens die nu worden uitgegeven moeten niet verward worden met de later uit te geven vastgoedtokens waarmee geïnvesteerd kan worden in een beleggingswoning. Een token sale is te vergelijken met een IPO of Initial Public Offering, de beursintroductie van een bedrijf. Een onderneming verkoopt dan voor het eerst haar aandelen om kapitaal aan te trekken. Bij deze token sale verkrijgt de belegger geen aandelen in mijn-vastgoed.nl B.V. maar een recht op door deze vennootschap uit te keren dividend.

Zie voor meer informatie de pagina Token Sale

Waarom tokens?

De token sale maakt het investeren in de start-up Mijn Vastgoed voor iedereen mogelijk. Bijkomend voordeel voor de investeerders is dat de dividendtokens al snel te verhandelen zijn op een crypto exchange(handelsplatform). Daarbij kan elke investeerder kiezen om de tokens vast te houden of deze op ieder moment te verkopen. Naarmate het vertrouwen en de feitelijke uitkeringen van dividend groeien zal de vraag naar de dividendtokens toenemen en zal de dividendtokens meer waard worden. Mocht deze groei uitblijven dan zal ook de waardegroei van de tokens achterwege blijven.

Documentatie en onderbouwing

De whitepaper en de verdere documentatie kunt u lezen en/of aanvragen onder het kopje ‘documentatie’ (Links in de navigatiekolom).

Mocht u in het kader van dit Early Investor Program verder in gesprek willen, al dan niet in persoon neem dan contact op met:
J.Mastenbroek op earlyinvestorprogram@mijnvastgoed.nl