Autoriteit Financiële Markten

Wie is de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten of AFM is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op Nederlandse financiēle markten. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Valt de token-sale van Mijn Vastgoed™ onder toezicht?

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kwalificeert onze token als een effect. Voor het aanbieden hiervan geldt in beginsel de verplichting om een door de AFM goedgekeurd prospectus op te stellen (prospectusplicht). Hiervoor geldt echter een belangrijke vrijstelling die in het geval van de token sale wordt toegepast (art 52a lid 2 Wft). Deze vrijstelling is van toepassing omdat de totale tegenwaarde van de aanbieding berekend over een periode van 12 maanden minder is dan EUR 5 miljoen en aan nadere voorwaarden wordt voldaan (zie hierna). Dit is het geval bij onze token sale (met tegenwaarde van maximaal EUR 3 miljoen euro (hard cap)). Om deze reden wordt geen door de AFM goedgekeurd prospectus beschikbaar gesteld. Ook heeft Mijn Vastgoed voor het aanbieden van de tokens geen vergunning van de AFM nodig.

Aan welke voorwaarden moet Mijn Vastgoed™ voldoen om de vrijstelling op de prospectusplicht voor de Token Sale te mogen toepassen?

Om gebruik te maken van de vrijstelling van de prospectusplicht moeten wij onze token sale vooraf melden bij de AFM en daarbij een (gestandaardiseerd) informatiedocument overleggen. Dit informatiedocument is ook te vinden op onze website onder ‘documentatie’ en hieronder. Dit informatiedocument helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen. In april 2018 hebben wij dit informatiedocument verstrekt aan de AFM.

Tevens dient Mijn Vastgoed bij het aanbieden van de tokens tijdens onze token sale de vrijstellingsvermelding te tonen. De AFM heeft standaarden hiervoor opgesteld, deze vrijstellingsvermelding is te zien op onze website, bij reclame-uitingen en hieronder.

Wat is de prospectusplicht?

Op grond van de prospectusplicht moet de aanbieder van effecten een prospectus opstellen en door de AFM laten goedkeuren waarin precies wordt verteld hoe een beleggingsproduct in elkaar steekt en wat de risico’s zijn van investering daarin. Mijn Vastgoed valt onder vrijstelling van deze prospectusplicht omdat de aanbieding van het totaal uit te geven tokens een tegenwaarde heeft van minder dan EUR 5 miljoen en aan de voorgeschreven nadere voorwaarden wordt voldaan, waaronder het beschikbaar stellen van een (gestandaardiseerd) informatiedocument